Scroll Top
EMPRESA
QUI SOM?

Font i Armengol (FiA) és una empresa especialitzada en la prestació de serveis tècnics d’enginyeria en el camp de les instal·lacions aplicades a l’edificació, industria i urbanització.

Creada l’any 1996, per atendre, participar i donar solucions a una gran diversitat de feines, des de petits projectes amb un grau de complexitat mínim, fins a projectes de gran envergadura i de gran complexitat tècnica.

Els serveis prestats es dirigeixen tant a particulars com a professionals, estudis d’arquitectura, constructores, promotores, estudis d’enginyeria, així com a organismes i institucions públiques, ajuntaments, centres educatius, centres hospitalaris i totes les altres institucions.

Juntament amb el client, creem les solucions que millor s’adaptin al seu projecte. A més a més, realitzem una promoció activa d’utilització de sistemes d’instal·lacions i materials que redueixin l’impacte ambiental perquè cada instal·lació sigui senzilla, pràctica, sostenible i eficient.

EL NOSTRE OBJECTIU

L’objectiu de FiA és aportar solucions òptimes, eficients, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient d’acord a les necessitats de les instal·lacions dels Clients.

El sistema organitzatiu intern permet oferir als nostres Clients un tracte directe i àgil. Amb ell proporcionem una resposta ràpida a les seves demandes i una flexibilitat capaç d’adaptar-se a l’entitat de cada projecte.

Per això, disposem d’una estructura capaç de desenvolupar de forma integral totes les fases del projecte d’instal·lacions, la direcció d’obra i les posteriors legalitzacions d’aquestes.

A FiA, fomentem l’esperit de superació i millora contínua en el treball en equip dels seus tècnics per a obtenir el millor nivell de qualitat dels seus projectes, que és considerat factor clau a mig i llarg termini per a la permanència en un mercat, progressivament més exigent i competitiu que demanda compromís amb el medi ambient.

EL NOSTRE OBJECTIU

L’objectiu de FiA és aportar solucions òptimes, eficients, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient d’acord a les necessitats de les instal·lacions dels Clients.

El sistema organitzatiu intern permet oferir als nostres Clients un tracte directe i àgil. Amb ell proporcionem una resposta ràpida a les seves demandes i una flexibilitat capaç d’adaptar-se a l’entitat de cada projecte.

Per això, disposem d’una estructura capaç de desenvolupar de forma integral totes les fases del projecte d’instal·lacions, la direcció d’obra i les posteriors legalitzacions d’aquestes.

A FiA, fomentem l’esperit de superació i millora contínua en el treball en equip dels seus tècnics per a obtenir el millor nivell de qualitat dels seus projectes, que és considerat factor clau a mig i llarg termini per a la permanència en un mercat, progressivament més exigent i competitiu que demanda compromís amb el medi ambient.

QUÈ ENS DISTINGEIX?

A FiA considerem la satisfacció del Client un objectiu prioritari en tots els aspectes possibles: tracte personal, consecució d’objectius en terminis i qualitat de servei, idoneïtat de les solucions adoptades, eficiència energètica, sostenibilitat…

A FiA destaquem per ser una organització tècnica i econòmicament independent i totalment deslligada de qualsevol altra empresa. En conseqüència, disposem de total llibertat per a escollir les solucions tècniques més convenients per al Client.

A FiA posem a la seva disposició totes les especialitats corresponents a l’enginyeria d’instal·lacions, integrades en equips de treball liderats per un director de projecte que actua com únic interlocutor amb el Client, i que garanteix la fluïdesa i rigor en la consecució dels objectius de qualitat, eficiència, sostenibilitat, cost i temps previstos.

És desig nostre oferir-nos com un aliat de confiança a totes aquelles empreses que desitgin crear noves instal·lacions, o bé renovar o ampliar les existents, a fi de racionalitzar i optimitzar les solucions tècniques que millor s’ajustin als seus interessos i necessitats.

Si tens qualsevol consulta
Contacta amb nosaltres
ELS NOSTRES CLIENTS

Treballem per varis clients de diferents sectors

Skip to content